Spaguide 8: Hur mäter man vattenkvaliteten och vilka värden ska man ha i sitt spabad?

För att få rent och balanserat vatten i ditt spabad – och för att bevare det så – krävs det att du följer de rekommenderade värdena.

Använder du SunWac 12-tabletter som desinfektionsmedel, bör du hålla ett öga på klorvärdet, men däremot är brom-värdet mindre intressant. Använder du däremot bromtabletter som desinfektionsmedel, är klor-värdet inte intressant.

Oavsett vilken typ av desinfektionsmedel du använder, är det dock alltid viktigt, att alkaliniteten och pH-värdet alltid följer de rekommenderade värdena.

TDS (ledningsförmågan) visar hur ”gammalt” ditt vatten är, och om det bör bytas. TDS kan mätas med TDS-stickor.

Vi rekommenderar att du inte väntar allt för länge med att byta vatten. Gammalt vatten ger inte den verkliga wellness-upplevelsen. Så använd dina sinnen. Se och lukta på vattnet – är det inte längre kristallklart och utan lukt, är det nog dags att byta vatten.

Du ska alltid kunna mäta alkalinitet, pH och klor/brom. Kvaliteten på vattnet i spabadet är inte bättre än kvaliteten på dina mätningar!

1. För att mäta alkaliniteten i det nya vatten, kan du använda spabadstickor.

2. 
pH-värdet i vattnet är en viktig faktor, som kan mätas med testtabletter (DPD-tester) eller en digital SmartTest.

3. 
Även klor/brom-innehållet är viktigt och ska mätas med testtabletter (DPD tester) eller SmartTest.


Till SpaGuide 9