Spaguide 12: Alkaliniteten minskar och pH-värdet ökar – varför?

pplever du att alkaliniteten minskar och pH-värdet stiger efter ett bad i ditt spa?

När man badar mycket och länge – till exempel 3 x 30 minuter i veckan med 5-6 personer i spabadet, då kan man genom mätningar av badvattnet uppleva att alkaliniteten minskar och pH -värdet ökar.

Detta beror vanligtvis på två orsaker:

1. Organiskt material gör att pH-värdet i vattnet stiger – därför är det viktigt att duscha och tvätta sig ordentligt innan man badar!

2. Vattnets hastighet ökar dramatiskt när det pumpas ut genom munstyckena. Detta gör att koldioxid (CO₂) försvinner ur vattnet och därmed ökar pH-värdet men alkaliniteten minskar!

Så om du badar mycket och länge, måste du oftare kontrollera och justera pH-värdet nedåt och alkaliniteten uppåt.

Vatten är komplicerat
Kom ihåg att när du tillsätter produkter i spabadet måste cirkulationspumpen (massagepumpen) vara påslagen men luftintaget (luftskruvar på spabadets övre kant) skall vara avstängd.